WWTP Zavoda za retardirane osobe Dubrovačke biskupije “Josipovac” (20 m3/day), Mandaljena