TERMOELEKTRANA Ugljevik (Rudnik i termoelektrana Ugljevik d.d.), BiH - multimedijski filteri u sustavu predfiltracije linije za demineralizaciju vode; 2 x 80 m3/h