Postrojenje za dekarbonizaciju vode (dio Rashladnog sustava vode), kapaciteta 100 m3/h

Investitor: CMC Sisak d.o.o., Sisak
Tehnološki projekt: Technisches Buero PEITLER, Graz i Acquamarin d.o.o., Rijeka
Izvođač: Acquamarin d.o.o., Rijeka

Pogledajte fotografije Postrojenja za dekarbonizaciju

Pogledajte fotografije kompletnog Rashladnog sustava vode

Osnovni podaci o postrojenju:

• BRZI REAKTOR 1 kom
 • dekarbonizacija vapnenim mlijekom
 • kapacitet: 100 m3/h
• PJEŠČANI FILTERI 2 kom
 • tlačni filter - filtracija kvarcnim pijeskom raznih granulacija
 • kapacitet: 100 m3/h
• OMEKŠIVAČI VODE 2 kom
 • omekšavanje ionskom izmjenom
 • jako kisela ionska masa - neutralna izmjena
 • zahtjevana tvrdoća vode na izlazu:
       <0.2dH
       <300µS/cm
 • kapacitet: 100 m3/h
Za obradu je korištena ulazna voda iz rijeke Save

Investitor i Acquamarin su dana 17.10.2008. potpisali ugovor (po sistemu “ključ u ruke”) za izgradnju novog Rashladnog sustava vode za elektrolučnu peć, uključujući izradu tehnološkog projekta i kompletne projektne dokumentacije (glavni/izvedbeni projekti, projekti izvedenog stanja), građevinske radove, isporuku i montažu opreme i puštanje u rad. Jedna tehnološka cjelina Rashladnog sustava vode je i ovdje prikazano Postrojenje za dekarbonizaciju vode, kapaciteta 100 m3/h.

Radovi na montaži Postrojenja za dekarbonizaciju, sukladno dogovoru sa Investitorom, počeli su početkom ljeta 2009. god. Postrojenje za dekarbonizaciju pušteno je u probni rad tijekom veljače 2010. godine.