Rashladni sustav vode, rashladnog učinka 42 MW

Investitor: CMC Sisak d.o.o., Sisak
Tehnološki projekt: Technisches Buero PEITLER, Graz i Acquamarin d.o.o., Rijeka
Izvođač: Acquamarin d.o.o., Rijeka

Pogledajte fotografije kompletnog Rashladnog sustava vode

Osnovni podaci o postrojenju:

KEMIJSKA PRIPREMA VODE: 1 objekat
• BRZI REAKTOR 1 kom
 • dekarbonizacija vapnenim mlijekom
 • kapacitet: 100 m3/h
• PJEŠČANI FILTERI 2 kom
 • tlačni filter - filtracija kvarcnim pijeskom raznih granulacija
 • kapacitet: 100 m3/h
• OMEKŠIVAČI VODE 2 kom
 • omekšavanje ionskom izmjenom
 • jako kisela ionska masa - neutralna izmjena
 • zahtjevana tvrdoća vode na izlazu:
       <0.2dH
       <300µS/cm
 • kapacitet: 100 m3/h
VODOTORANJ: 1 objekat
 • dvije komore
 • kapacitet: 2x50 m3/h
RASHLADNI TORANJ: 1 objekat
 • dvije ćelije
 • dva ventilatora
 • pumpna stanica
 • bazeni tople i hladne vode
 • rashladni učinak: 42 MW
INDUSTRIJSKI CJEVOVODI: više trasa
 • čelični: DN 25 - DN 600
 • PEHD: d=180 mm - d=450 mm
GRAĐEVINSKI OBJEKTI: više objekata
 • novi objekti:
  • rashladni toranj
  • pumpna stanica
  • bazeni tople i hladne vode
  • bazen slane otopine
  • skladište soli i kemikalija
  • trase magistralnih cjevovoda
 • rekonstrukcija i preuređenje postojećih objekata:
  • postojeća zgrada KPV-a
  • postojeće skladište sulfata
Za obradu je korištena ulazna voda iz rijeke Save

Investitor i Acquamarin su dana 17.10.2008. potpisali ugovor (po sistemu “ključ u ruke”) za izgradnju novog Rashladnog sustava vode za elektrolučnu peć, uključujući izradu tehnološkog projekta i kompletne projektne dokumentacije (glavni/izvedbeni projekti, projekti izvedenog stanja), građevinske radove, montažu i isporuku opreme i puštanje u rad.

Građevinski radovi počeli su u proljeće 2009. god., a radovi montaže opreme početkom ljeta 2009. godine. Kompletan Rashladni sustav vode pušten je u rad, sukladno dogovoru sa Investitorom, tijekom svibnja 2010. godine.

Izvedeni Rashladni sustav vode sastoji se od slijedećih tehnoloških cjelina (sve tehnološke cjeline su međusobno povezane industrijskim cjevovodima):

 • Kemijska priprema vode (dekarbonizacija), 100 m3/h
 • Vodotoranj, 2 x 50 m3
 • Rashladni toranj, 42 MW