Servis

Servisna služba je organizirana za cijelo područje RH i spremna je promptno reagirati u svim situacijama. Za sve korisnike kojima je funkcionalnost postrojenja za tretman vode neophodna za normalno odvijanje tehnološkog procesa osigurana je servisna podrška i izlazak interventne ekipe na Lokaciju u roku 4-6 sati od poziva.

Centralni servis se nalazi u sjedištu poduzeća u Rijeci, a cijelo područje RH pokrivamo sa mrežom dugogodišnjih poslovnih partnera koji samostalno ili uz prisustvo našeg nadzornog inženjera obavljaju sve potrebne radove montaže opreme i tekućeg održavanja iste.
Za tekuće održavanje svih velikih industrijskih postrojenja, kao i za hitne intervencije na njima, na teren izlazi stručni servisni tim Acquamarina iz Rijeke.

Za praćenje rada svih naših postrojenja i uređaja u korištenju, razvili smo software za praćenje njihove funkcionalnosti i automatsko kreiranje obavijesti o preporučenim vremenskim intervalima tekućeg održavanja i opsega zahvata istog. Sukladno predmetnim automatski generiranim obavijestima redovno izvješćujemo sve naše kupce i partnere o potrebi tekućeg održavanja njihovog postrojenja ili uređaja.