Proizvodi i usluge

PROIZVODI

Naš program uključuje slijedeće grupe proizvoda:

 • rashladne sustave
 • postrojenja za kemijsku pripremu vode (KPV)
 • postrojenja za obradu otpadnih voda (WWTP)
 • postrojenja i uređaje sa reverznom osmozom (RO)
 • postrojenja i uređaje raznih namjena za:
  • - omekšavanje
  • - dekarbonizaciju
  • - deferizaciju
  • - demineralizaciju
  • - desalinaciju
  • - UV dezinfekciju i dr.

USLUGE

Naš program uključuje slijedeće grupe usluga, za obradu svih vrsta voda:

 • izradu projektnih zadataka i natječajne dokumentacije
 • izradu tehnoloških rješenja i idejnih projektata
 • dizajniranje konfiguracije postrojenja
 • rekonstrukcije, dorade i popravke raznih postrojenja i uređaja u korištenju
 • tekuće i investicijsko održavanje naših postrojenja i postrojenja drugih izvođača 
 • konzultantske usluge za sva tehnička pitanja