Ljudski potencijali

Imamo specifična tehnička znanja i sposobnosti za pružanje konzultantskih usluga za sve vrste tehničkih pitanja pripreme i obrade voda, izradu idejnih i tehnoloških rješenja, isporuku kompletne opreme, izgradnju postrojenja i održavanje opreme.

Pokretačka snaga Acquamarina su inženjeri sa 20-godišnjim iskustvom u tretmanu voda za procesnu industriju, koji rade zajedno sa mladim kolegama i prenose na njih specifična znanja. Također imamo uspješnu dugogodišnju poslovnu suradnju sa projektnim uredom, sa sjedištem u Austriji (EU), koji ima 30-godišnje iskustvo u tretmanu voda za industrijske i komunalne namjene.

Poduzeće i ljudi koji u njemu rade maksimalno su orijentirani prema korisniku, kako u fazi dizajniranja konfiguracije postrojenja, tako i u fazi redovitog održavanja i nadzora rada postrojenja tijekom korištenja.