Otpadne vode za urede, kućanstva...

fast_tn.png

RetroFAST®

 

Područje primjene:

  • uredski prostori
  • apartmani
  • obiteljske kuće
  • rekonstrukcija postojećih septičkih jama

Modularna izvedba

Svi FAST modeli su modularne izvedbe, što omogućava jednostavno povećanje kapaciteta dodavanjem dodatnih FAST jedinica i njihovim spajanjem u paralelni ili serijski rad.

Opis tehnologije

FAST - Fixed Activated Sludge Treatment (Obrada mulja aktiviranjem na fiksnoj podlozi) - proces razvoja bakterija i biološke razgradnje obavlja se aktiviranjem mulja na površini saća, uronjenog u otpadnu vodu. Dio uređaja koji se postavlja u septičku jamu sastoji se od nekoliko segmenata - saća, čija uloga je povećanje površine na kojoj se razvijaju bakterije, a time i povećanje učinkovitosti i kapaciteta uređaja.

Velika prednost ovih uređaja je što se mogu instalirati i u postojeće septičke jame, što bitno smanjuje troškove investicije.

Više pojedinosti možete pronaći u opširnijem opisu.


RetroFAST® – Način rada

RetroFAST® – Postupak instalacije
 


Model Kapacitet (m3/dan) Opis
RetroFAST® 0.25 0.9 za 1 do 4 osobe
RetroFAST® 0.375 1.4 za 3 do 7 osobe